Close

Specjalizujemy się w obsłudze finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Sektor publiczny to jeden z największych sektorów gospodarki narodowej .Finansowanie usług publicznych odbywa się zwykle różnymi metodami, w tym podatkami, opłatami i przelewami finansowymi z innych szczebli administracji rządowej. W procesie „outsourcingu” organizacje sektora publicznego często angażują prywatne przedsiębiorstwa w dostarczanie towarów i usług obywatelom.

Przelicz wartość swojego projektu

EUR
%
%
LAT
Wyniki
Całkowity koszt pożyczki: 0 EUR
Rata miesięczna pożyczki: 0 EUR
Średnie oprocentowanie roczne: 0 %
Nr
Rata

*Wartości podane w kalkulatorze nie są wartościami ofertowymi. Są one jedynie poglądowe.
**Do kosztorys dochodzi koszt administracyjny obliczany indywidualnie do wskazanego projektu wynosi od 0,5% w górę.

ASA Europe specjalizuje się w obsłudze inwestycyjnej JST – Jednostek Samorządu Terytorialnego. Finansujemy wszelkie zadania samorządowe metodą PPP – Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zwaną BTL – buduj, przekaż, wydzierżaw. Nasza znajomość, materii oraz wiedza, wywodzą się z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji, czyli krajów, które mają ogromne doświadczenie w tej dziedzinie.

Nasza oferta Partnerstwa Publiczno–Prywatnego skierowana jest do każdej jednostki sektora finansów publicznych, a największe potrzeby mają:

 • gminy, powiaty, województwa
 • samorządowe jednostki budżetowe
 • szkoły państwowe
 • jednostki badawczo – rozwojowe
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • samorządowe osoby prawne

Możemy realizować zadania samorządowe typu:

ruchomości

 • zakup urządzeń i osprzętu wyposażenia budynków użyteczności publicznej
 • zakup specjalistycznych pojazdów do eksploatacji dróg, wodno-kanalizacyjnych, oczyszczania JST

nieruchomości

 • budowa infrastruktury drogowej i terenowej
 • budowa projektów kubaturowych – budynki użyteczności publicznej, np. urzędy JST, szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, hale sportowe, domy pogrzebowe, hotele itp.
 • budowa projektów liniowych – infrastruktura mediów, np. oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacja, gazociągi, sieci energetyczne, ciepłociągi, oczyszczalnie i itp.
 • budowa projektów energetycznych i nowej technologii np. OZE, produkty efektywności energetycznej, wyspecjalizowane produkty IT

remont i rozbudowa ruchomości lub nieruchomości.

Partnerstwo Publiczno–Prywatne z ASA Europe to same korzyści – przede wszystkim możliwość realizacji inwestycji bez wzrostu wskaźników długu publicznego, realizacja celów społecznych i środowiskowych oraz wykonanie projektów infrastrukturalnych w przypadku ograniczonej dostępności finansowego wkładu publicznego.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy do kontaktu.

Finansujemy wszelkie zadania samorządowe PPP – Partnerstwa Publiczno-Prywatnego metodą zwaną BTL (buduj, przekaż, wydzierżaw). Nasza znajomość materii oraz wiedza wywodzi się z krajów, które mają za sobą ogromne doświadczenie, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. Nasze kapitały do finansowania są pochodzenia unijnego.